Kursverksamhet

hem

Att måla är att träda in i det tidlösa rummet.
Stillhet;
Varandet som föder det inspirerade görandet,
Frihet
Kreativitet -så helande, så glädjande!


För mig är färgerna och målandet en fantastisk källa till närvaro, glädje, kärleksfull öppenhet, skönhet och innerlighet!
Att i målandet bejaka sitt öppna sinne; att både glömma och finna sig själv…

I min konstnärliga vägledning lägger jag stor vikt vid att skapa en välkomnande, trygg och bejakande grogrund för var och ens kreativa resa. Alla ges individuell vägledning i sin måleriprocess i kombination med valfria övningar och gemensamma genomgångar som syftar till fördjupad inspiration i målandet.

Konstundervisningen i Stockholm äger rum min ateljé på Ibsengatan 42 i Blackeberg. Den är belägen i natursköna omgivningar vid Mälaren och Grimsta naturreservat, så vid lämplig väderlek kan vi måla utomhus och inspireras av naturens sköna mångfald!

Min konstnärliga utbildning består av mina fem år på Kunstakademiet i Trondheim (Master of Fine Arts 2004) , samt olika förberedande konstskolor och kurser.
Jag har undervisat i teckning och måleri parallellt med mitt egna målande sedan år 2005, både i Sverige och utomlands.
I egen regi, på Folkuniversitetet och Konstskolan i Stockholm.

Sommaren 2016 startade jag en kursgård för inre välmående -Brevens Hjärta- i Brevens bruk i Närke, tillsammans med min vän och kollega Anna Asplund.
Där erbjuder vi kurser och retreats året runt i samarbete med inbjudna lärare inom måleri, yoga, bildterapi, frigörande dans, meditation mm.
En mycket vacker och inspirerande bruksmiljö med ateljé och yogasal i den gamla mekaniska verkstaden med anor från 1700-talet!
För mer info om detta är du varmt välkommen till vår hemsida: www.brevenshjarta.se


NYHETER
Gratis e-kurs i färglära
Vill du lära dig mer om färg och uppleva hur fascinerande målandet blir när du har djupare förståelse av hur du blandar till och skapar bildkompositioner med dina färger? 2019 lanserar jag en e-kurs i färglära, som du kan ta del av helt utan kostnad.
Mejla mig i så fall på karin.gissberg@gmail.com och skriv "gratis e-kurs i färglära"  i ämnesraden.

Öppen ateljé:
Onsdag till söndag då ingen undervisning pågår är det möjligt att hyra ateljéplats.
Mejla mig på karin.gissberg@gmail.com om du är intresserad av detta.


Kurser 2019 i BlackebergÄntligen måndag heldag kl 9.30-15.15, 16 ggr 9070 kr 21 jan-27 maj FULLSATT
Tisdagsateljén heldag kl 9.30-15.15, 16 ggr 9070 kr 22 jan-21 maj FULLSATT
Tisdagsateljén halvdag kl 12.15-15.15, 16 ggr 5185 kr FULLSATT
Onsdagsateljén kväll kl 18-21, 16 ggr 5200 kr  23 jan-22 maj EN PLATS KVAR
Lov v 9 och v 16 samt 22 april (annandag påsk)

Vi målar utan lösningsmedel och rester från färgtvätt hälls i därför avsedda dunkar som finns i ateljén.

Målarskolan 2019: Tid att nära konsten

Tredje året på målarskolan blir ett år då du får fördjupa dig ännu mer i ditt tecknande och målande samt i bildkomposition och färglära. Vi går in på djupet i material och uttryck. Helgerna är tema-mässigt arrangerade i par för att ge bästa möjlighet för detta. Den andra helgen i alla tema-paren ägnas åt fortsatta övningar i att undersöka materialets och de olika teknikernas möjligheter.

Stor vikt kommer att läggas vid att stötta och utveckla den kreativa processen från idé till färdig bild.
Vi låter tecknandet och målandet mötas, samverka och bli ett.
Skissövningar som stimulerar kreativiteten och som öppnar upp för nya sätt att se varvas med mer djupgående tecknings-/målningsövningar då vi söker oss ännu längre ner i grunderna i uttrycket och fin-kalibrerar.
Vi använder oss av olika material och tekniker, undersöker byggstenarna i teckningen/måleriet och vad de kan skapa tillsammans.
I färgvärlden kommer vi på liknande sätt att lekfullt experimentera och tänja på gränser, våga pröva och upptäcka nytt. Du får lära dig mer om färger och hur de påverkar varandra.
Det praktiska målandet kombineras med teori inom färglära/bildkomposition och får god tid att fördjupas mellan och under helgerna.

Naturen kommer att vara en återkommande inspirationskälla med sin oändliga variationsrikedom i uttryck gällande färg och form.

Vi arbetar mestadels med gemensamma övningar under helgerna. Ytterligare fördjupning sker i det egna arbetet med hemuppgifter som pågår mellan helgsammankomsterna.

Målarskolan passar oavsett om du vill arbeta föreställande eller abstrakt, och går mycket bra att ansluta till även om du inte har gått de första åren.

Målarskolans helger 2019:

Helg 1, 16-17 mars: Teckning: Möjligheternas rum I

Helg 2, 4-5 maj: Teckning: Möjligheternas rum II

Helg 3, 1-2 juni: Teckning och måleri: Naturens språk I

Helg 4, 24-25 aug: Teckning och måleri: Naturens språk II
 
Helg 5, 5-6 okt: Måleri: De många nyansernas värld I

Helg 6, 21-22 nov: Måleri: De många nyansernas värld II

Samtliga dagar ses vi mellan kl 10-16.30, lunch kl 12-13
Hemuppgifter ges vid varje helg och genomgång sker vid nästa sammankomst.
Man tar med eget material (materiallista mejlas ut inför helgerna).
Fika ingår i kursavgiften.
Målar-året avslutas med en grupputställning efter den sjätte helgen. Exakt datum och mer information om detta kommer längre fram under året.

Pris helår målarskolan: 13500 kr (inkl moms). Beloppet kan delas upp på delbetalningar om man önskar det.
Enstaka helger: 2350 kr/helg

För kursanmälan och närmare information, skicka epost till karin.gissberg@gmail.com
För slutlig bokning sätts kursavgiften på bg 318-2565. Skriv ditt namn och kurs.Kurser i Brevens bruk: Se www.brevenshjarta.se